Thiềm thừ ngọc hoàng long, may mắn trong việc làm ăn, bình an cho gia đạo CTC-3M