Ngọc bội Quan Âm, hóa giải hung khí, mang lại điềm lành S944

+ Chất liệu và hoàn thiện: treo Phật Quan Âm đá mã não khói ( Hồng Kông )
+ Kích thước :chiều dài 35cm (tính luôn dây)
+ Khối lượng: 35g.
+ Ý nghĩa: xuất nhập bình an, hóa giải hung khí, vị Phật cứu khổ cứu nạn
+ Cách sử dụng: ngọc bội treo, bỏ túi xách,…
+ Giá: 980,000 VNĐ

ngoc boi quan am ma nao khoi S944 02 Ngọc bội Quan Âm, hóa giải hung khí, mang lại điềm lành S944

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>