đá trang sức phong thủy

Xác định và tăng cường góc may mắn bằng các biểu tượng phong thủy

ky-lan-hac-nga-r045 Người Hoa rất tin vào sức mạnh của Phong thủy biểu tượng. Với họ, biểu tượng thần thánh, vật linh, cây cối, hoa và tất cả các loại hình dạng, màu sắc đều chứa đựng những ý nghĩa riêng.   Trong thực hành, người ta lấy cảm hứng từ Kinh Dịch, ở đó mỗi vạch

Tăng cường hiệu quả của thực hành phong thủy

Sức mạnh của tâm linh trong việc tăng cường hiệu quả của thực hành phong thủy Thuật ngữ “tâm linh” dùng để chỉ những họat động tinh thần. Người thiên về đời sống tâm linh là những người luôn tìm kiếm khả năng tối ưu hóa những năng lực tinh thần. Khi bạn hiểu rằng tinh thần kiểm soát mọi biến cố xảy đến với bạn, kiểm sóat khí và vùng